{{hpp_critical}}
300.000đ/tháng

Mức cơ bản

 • Kiểm soát côn trùng gia đình
 • Kiểm soát gặm nhấm
 • Phục vụ lại Miễn phí
 • Kiểm soát mối mọt
 • Giảm muỗi
400.000đ/tháng

Mức khó

 • Kiểm soát côn trùng gia đình
 • Kiểm soát gặm nhấm
 • Phục vụ lại Miễn phí
 • Kiểm soát mối mọt
 • Giảm muỗi
500.000đ/tháng

Mức rất khó

 • Kiểm soát côn trùng gia đình
 • Kiểm soát gặm nhấm
 • Phục vụ lại Miễn phí
 • Kiểm soát mối mọt
 • Giảm muỗi
20

%
OFF

Đặt một
lịch hẹn!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqua enim ad
phone zalo back to top